Chính sách quyền riêng tư

“Chúng tôi là ai

Website của chúng tôi: https://solastamansionduongnoi.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi được ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Điều này để tiện cho bạn, để bạn không cần phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ mật khẩu”, đăng nhập của bạn sẽ được duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động cũng như việc khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bổ sung từ bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu kèm theo của nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. Điều này để chúng tôi có thể nhận diện và duyệt bất kỳ bình luận theo sau nào một cách tự động thay vì để chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên đăng nhập của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Những quyền bạn có đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tập tin xuất khẩu chứa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi phải giữ cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Thông tin liên hệ

Dữ liệu của bạn có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.”

Hotline:  0973.103.001
  0973.103.001
Đăng ký nhận thông tin